அரிசி MSP உயர்வு 15% மட்டுமே, 50% அல்ல

Forums Inmathi News அரிசி MSP உயர்வு 15% மட்டுமே, 50% அல்ல

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #6279

  அரிசி MSP உயர்வு 15% மட்டுமே, 50% அல்ல
  பிரபல வேளாண் விஞ்ஞானி எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் பத்திரகை செய்தியில் கீழ்க்கண்டவாரு கூரியுள்ளார்.   குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை அல்லது C2 + 50% விவசாயிகள் M
  [See the full post at: அரிசி MSP உயர்வு 15% மட்டுமே, 50% அல்ல]

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This