மீனவர்களுக்கான வானிலை எச்சரிக்கை

Forums Communities Fishermen மீனவர்களுக்கான வானிலை எச்சரிக்கை

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #6137

    பலமான காற்று  தென்மேற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு 35 முதல் 45 கி.மீ வேகத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோரப்பகுதி்களில் வீசக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறுகிறது

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This