காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களை மத்திய அரசு அறிவித்திருப்பது சரியான முடிவா?

Forums Inmathi News காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களை மத்திய அரசு அறிவித்திருப்பது சரியான முடிவா?

Viewing 1 post (of 1 total)
Viewing 1 post (of 1 total)
  • கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This