தண்ணீரே பாய்ச்சாமல் வாழை மரத்தில் காய்கறிவிளைவிக்கலாம்..எப்படி? பயிர் செய்யலாம்

Forums Communities Farmers தண்ணீரே பாய்ச்சாமல் வாழை மரத்தில் காய்கறிவிளைவிக்கலாம்..எப்படி? பயிர் செய்யலாம்

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #5314

  விவசாயத்தில் தண்ணீரை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தி உற்பத்தியை பெருக்குவதுதான் உலகம் முழுவதும் பெரிய சவாலக உள்ளது. தண்ணீர் இல்லாமல் கூட காய்கறி பயிர்களை விளைவிக்க முடியும் என்று நிரூபித்துள்ளார்கள் இந்தோனேஷியர்கள்.

  வாழை மரத்தில் இருந்து வாழைத் தாரை அறுவடை செய்த பிறகு, அந்த வாழை மரத்தை கிடைமட்டமாகப் படுக்க வைத்து அதில் காய்கறி பயிர்களை விளைவித்துள்ளார்கள். வாழை மரத்தில் அதிகமான நீர் இருப்பதால் காய்கறி பயிர்கள் அதனையே உறிஞ்சி விளைகின்றன. பிபினொபுன்பு காய்கறி அறுவடைக்குப் பிறகு, அந்த வாழை மரம் மண்ணோடு மண்ணாக சேர்ந்து மட்கி உரமாகி விடுகிறது.

  நாமும் இந்த நுட்பத்தை பயன்படுத்தலாமே!

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This