சீர்மிகு சென்னை திட்டங்களை முதன்மை செயலாளர் ஹர்மந்தர் சிங் ஆய்வு!

Forums Communities Chennai சீர்மிகு சென்னை திட்டங்களை முதன்மை செயலாளர் ஹர்மந்தர் சிங் ஆய்வு!

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #4186

    சீர்மிகு சென்னை திட்டத்தின் கீழ் தியாகராய நகரில் நடந்து வரும் திட்டப் பணிகளை நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் முதன்மை செயலாளர் ஹர்மந்தர் சிங் ஆய்வு செய்தார். உடன் திட்ட திகாரிகள் இருந்தனர்.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This