பொதுமக்கள் குழப்பம்

Forums Inmathi News பொதுமக்கள் குழப்பம்

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #4081

    மூன்று நாள் விடுமுறை என 40% ஊழியர்களும் ஆசிரியர்களும் வெளியூர் கிளம்பி விட்ட நிலையில் விடுமுறை ரத்து குழப்பத்தை உருவாகியுள்ளது

Viewing 1 post (of 1 total)
  • கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This