புதுச்சேரி  காவல்துறை தலைவர் மாற்றம்

Forums Inmathi News புதுச்சேரி  காவல்துறை தலைவர் மாற்றம்

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #4080

    புதுச்சேரி  காவல்துறை தலைவர் சுனில் குமார் கவுதம் அதிரடி மாற்றம்.

    புதிய டி.ஜி.பி யாக சுந்தரிநந்தா நியமனம்.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This