அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதிவு நீக்கத்துக்கு தேர்தல் ஆணையம் ஒப்புதல்

Forums Inmathi News அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதிவு நீக்கத்துக்கு தேர்தல் ஆணையம் ஒப்புதல்

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #3696

    அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் பதவி நீக்க, தேர்தல் ஆணையம் ஒத்துக்கொண்டது.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This