கோவாவில் தொடர் மழை…இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

Forums Inmathi News கோவாவில் தொடர் மழை…இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #3671

    கோவா மாநிலத்தில் பல நகரங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This