காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற் தலைவர் நியமனம்

Forums Inmathi News காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற் தலைவர் நியமனம்

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #3478

    காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவராக மசூத் உசைன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு முன்னர் இவர், மத்திய நீர் வள ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்தார்.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This