மீனவர்களுக்கான வானிலை எச்சரிக்கை

Forums Communities Fishermen மீனவர்களுக்கான வானிலை எச்சரிக்கை

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #3372

    பலமான காற்று  தென்மேற்கு மற்றும் தெற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு 35 முதல் 45 கி.மீ வேகத்தில் வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோரப்பகுதி்களில் வீசக்கூடும்.

    பலமான காற்று  தென்மேற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு 35 முதல் 45கி.மீ வேகத்தில் தென் தமிழக கடல் பகுதிகளில் வீசக்கூடும்.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This