தூத்துக்குடி காவல் ஆய்வாளர்கள் மாற்றம்

Forums Communities Fishermen தூத்துக்குடி காவல் ஆய்வாளர்கள் மாற்றம்

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #3303

    சிப்காட், தாளமுத்துநகர் காவல் ஆய்வாளர்களை இடமாற்றம் செய்து ஐஜி உத்தரவு .சிப்காட் காவல் ஆய்வாளர் ஹரிகரன், தாளமுத்துநகர் ஆய்வாளர் வனிதா ஆகியோர் இடமாற்றம்  செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This