அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்துக்கு புதிய இயக்குனர்

Forums Inmathi News அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்துக்கு புதிய இயக்குனர்

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #3269

    அரசு கேபிள் டிவி இயக்கனராக ஜாண் லூயிஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் கடல்சார் வாரியத்தின் இயக்குனராக இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Viewing 1 post (of 1 total)
  • கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This