ஸ்டெர்லைட் விரிவாக்க அனுமதி ரத்து

Forums Communities Fishermen ஸ்டெர்லைட் விரிவாக்க அனுமதி ரத்து

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #3055

    ஸ்டெர்லைட்  ஆலைக்கு எதிரான   தொடர் போராட்டத்தின் காரணமாக குமாரெட்டியாபுரத்தில் ஆலை விரிவாக்க அனுமதியை தமிழக அரசு இன்று ரத்து செய்துள்ளது.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This