குறும்பனையில் 3000 மீனவர்கள் கடலில் இறங்கி போராட்டம்

Forums Communities Fishermen குறும்பனையில் 3000 மீனவர்கள் கடலில் இறங்கி போராட்டம்

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
  • கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This