காவிரி விவகாரத்தில் அடுத்து நடக்கவிருப்பது என்ன?

Forums Inmathi News காவிரி விவகாரத்தில் அடுத்து நடக்கவிருப்பது என்ன?

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #2432

    காவிரி விவகாரத்தில் அடுத்து நடக்கவிருப்பது என்ன?
    இந்தியா, சட்டம் வழிநடத்தும் நாடுதானா என்பதை கடுமையான சோதனைக்கு உட்படுத்தி வருவது காவிரிப் பிரச்சனை. அரசியல் சாசனம் வகுத்த விதிமுறைகளின்படியும், வரைமுற
    [See the full post at: காவிரி விவகாரத்தில் அடுத்து நடக்கவிருப்பது என்ன?]

Viewing 1 post (of 1 total)

கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This