சரிநிகர்: அந்த நாளிலேயே மிருதங்க வித்வானான முதல் பெண்

Forums Inmathi News சரிநிகர்: அந்த நாளிலேயே மிருதங்க வித்வானான முதல் பெண்

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #14998

    சரிநிகர்: அந்த நாளிலேயே மிருதங்க வித்வானான முதல் பெண்
    இந்தக் காலத்தில்கூட ஆண்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் மிருதங்க இசை உலகில், இந்திய விடுதலைக்கு முந்தைய காலத்திலேயே மிருதங்கம் வாசித்து புகழ் பெற்றவர் திருக்கோ
    [See the full post at: சரிநிகர்: அந்த நாளிலேயே மிருதங்க வித்வானான முதல் பெண்]

Viewing 1 post (of 1 total)

கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This