இயற்கை வேளாண்மைக்கு வழிகாட்டும் ஆந்திரம்!

Forums Inmathi News இயற்கை வேளாண்மைக்கு வழிகாட்டும் ஆந்திரம்!

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Devinder Sharma 1 year, 1 month ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #14524

    இயற்கை வேளாண்மைக்கு வழிகாட்டும் ஆந்திரம்!
    நமது மண்ணின் வளம் குறைந்து வருகிறது. நிலத்தடி நீரை அதிகளவில் உறிஞ்சுவதால், நிலத்தடி நீரின் அளவு வேகமாகக் குறைந்து வருகிறது. வேதி இடுபொருட்களான பூச்சி
    [See the full post at: இயற்கை வேளாண்மைக்கு வழிகாட்டும் ஆந்திரம்!]

Viewing 1 post (of 1 total)

கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This