பிஎச்டி பட்டம் பெறும் இருளர் பழங்குடி மாணவர்!

Forums Inmathi News பிஎச்டி பட்டம் பெறும் இருளர் பழங்குடி மாணவர்!

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Pon Dhanasekaran 1 year ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #14141

    பிஎச்டி பட்டம் பெறும் இருளர் பழங்குடி மாணவர்!
    செங்கல் சூளையில் வேலை செய்யும் விளிம்பு நிலை இருளர் பழங்குடியினர் குடும்பத்தில் பிறந்த சக்திவேல், விழுப்புரம் மாவட்ட செங்கல் சூளைத் தொழிலாளர்கள் பற்றி
    [See the full post at: பிஎச்டி பட்டம் பெறும் இருளர் பழங்குடி மாணவர்!]

Viewing 1 post (of 1 total)

கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This