எது அவசியம்: நெடுஞ்சாலையா? உணவு பாதுகாப்பா?

Forums Inmathi News எது அவசியம்: நெடுஞ்சாலையா? உணவு பாதுகாப்பா?

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #12369

    எது அவசியம்: நெடுஞ்சாலையா? உணவு பாதுகாப்பா?
    அடிக்கடி நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன். அரசின் கொள்கைகளை உருவாக்குபவர்கள் நீண்ட நெடுஞ்சாலை அமைப்பதைத் தாண்டிய சிந்திக்க முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்களே,
    [See the full post at: எது அவசியம்: நெடுஞ்சாலையா? உணவு பாதுகாப்பா?]

Viewing 1 post (of 1 total)

கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This