எது அவசியம்: நெடுஞ்சாலையா? உணவு பாதுகாப்பா?

Forums Inmathi News எது அவசியம்: நெடுஞ்சாலையா? உணவு பாதுகாப்பா?

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #12369

  எது அவசியம்: நெடுஞ்சாலையா? உணவு பாதுகாப்பா?
  அடிக்கடி நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன். அரசின் கொள்கைகளை உருவாக்குபவர்கள் நீண்ட நெடுஞ்சாலை அமைப்பதைத் தாண்டிய சிந்திக்க முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்களே,
  [See the full post at: எது அவசியம்: நெடுஞ்சாலையா? உணவு பாதுகாப்பா?]

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This