தமிழகப் பொறியியல் கல்லூரியில் காலி இடங்கள் ஏன்?

Forums Inmathi News தமிழகப் பொறியியல் கல்லூரியில் காலி இடங்கள் ஏன்?

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #11828

    தமிழகப் பொறியியல் கல்லூரியில் காலி இடங்கள் ஏன்?
    புற்றீசல் போல வளர்ந்துள்ள அதிக எண்ணிக்கையிலான பொறியியல் கல்லூரிகள், அதிகப் பணம் செலவழித்துப் பொறியியல் படிப்பைப் படித்தவர்களுக்கு உடனடி வேலை கிடைக்காத
    [See the full post at: தமிழகப் பொறியியல் கல்லூரியில் காலி இடங்கள் ஏன்?]

Viewing 1 post (of 1 total)

கருத்துக்களத்தில் கருத்திடுவதற்கு பதிவு செய்யவும்.

Pin It on Pinterest

Share This