வாழைப் பயிருக்கு நீர்ப்பாசனம்

Forums Communities Farmers வாழைப் பயிருக்கு நீர்ப்பாசனம்

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #11073
  Inmathi Staff
  Moderator

  வாழையின் வாழ்க்கைச் சுழற்சிக்குத் தேவையான மொத்த நீர்த் தேவை 900-1200 மி.மீ. இது மழையின் வாயிலாகவோ அல்லது பாசனத்தின் மூலமோ பெறப்பட வேண்டும்.
  வாழையின் சிறந்த வளர்ச்சிக்கும், நல்ல உற்பத்தித் திறனுக்கும் அதன் அனைத்து வளர்ச்சி நிலைகளிலும் சரியான அளவு நீர் கிடைக்கப்பெறச் செய்வதோடு வேர்ப்பகுதியில் தேங்கியுள்ள அதிகப்படியான நீரினை வெளியேற்ற முறையான வடிகால் வசதியும் இருப்பது அவசியம்.
  பொதுவாக கோடைகாலங்களில் ஒவ்வொரு 3-4 நாட்களுக்கு ஒருமுறையும், குளிர்க்காலங்களில் 7-8 நாட்களுக்கு ஒருமுறையும் நீர் பாய்ச்சுவது சிறந்தது.
  வாழை பயிருக்குப் பல வழிகளில் நீர் பாய்ச்சப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு முறையிலும் நன்மை, தீமைகள் உள்ளன.
  அந்த முறைகளாவன: வெள்ள நீர்ப்பாய்ச்சல் அல்லது பாத்தி பாய்ச்சல், குழி பாசனமுறை, சொட்டு நீர்ப்பாசனம் மற்றும் உரப்பாசனம் ஆகும்.
  தோட்ட நிலப்பகுதிளில் பொதுவாக வெள்ள/பாத்திப் பாசனம் செய்யப்படுகிறது. இம்முறையில் தேவைப்படும் நீரின் அளவு மற்றும் ஆட்கூலி செலவு அதிகம். அதோடு பாய்ச்சப்படும் நீரும், உரங்களும் சீராக பயிருக்குக் கிடைப்பதில்லை. இம்முறையில் நுாற்புழுக்கள் அதிக அளவில் பரவ வாய்ப்புள்ளது.
  குழிப் பாசனமுறை சேற்று நிலங்களில் பின்பற்றப்படுகிறது. இம்முறையில் இரு வரிசைகளுக்கு இடையே தோண்டப்பட்டுள்ள குழிகளில் நீர் பாய்ச்சப்படுகிறது. இக்குழிகள் மழைக்காலங்களில் அதிகப்படியான நீர் வழிந்தோட வடிகாலாகப் பயன்படுகிறது.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This